Förmågan att tänka nytt kan vara din enda hållbara konkurrensfördel

Vår omvärld förändras snabbt och våra organisationer behöver vara förberedda på att förändras. För att kunna klara av snabba förändringar behöver vi öka vår förmåga att byta perspektiv, skapa delaktighet och skapa engagemang.

Verklig förändring sker först när människor upplever att de är delaktiga i något som är betydelsefullt för dem själva och verksamheten.

Det är medarbetarna som står för förändringen. Så utan medarbetarnas delaktighet, engagemang och ansvarstagande händer ingenting. Kommunikation mellan människor är grunden vid förändring, men det hjälper inte att bara prata mer.

Mötesverkstan stöttar dig med att strukturera pratet, tänkandet och samarbetet.